4 pozityvaus auklėjimo principai

Vaikai kaip baltas popieriaus lapas, ant kurio bėgant laikui kuriamas piešinys. Viena svarbiausių tėvų užduočių yra pastebėti ir puoselėti natūralų, nepakartojamą savo vaiko augimą, taip padedant kurtis harmoningam ir spalvingam piešiniui.  Tėvai yra tie svarbiausi žmonės, kurie visais gyvenimo etapais būna šalia vaikų, padeda jiems pažinti ir suprasti pasaulį, taip pat atrasti ir suprasti save patį.
Keturi svarbūs pozityvaus auklėjimo principai padeda vaikams kurti pozityvų savęs ir pasaulio matymą:
  1. Gali būti unikalus
Vaikai vystosi ir mokosi nevienodai. Tai svarbu suprasti ir nelyginti vaikų vieną su kitu. Lyginimas gali sugriauti vaiko pasitikėjimą savimi, kadangi vaikas nori būti geriausias savo tėvams, tačiau tėvų pabrėžimas, kad kitas yra geresnis, gali vaikui sukelti baimę, kad jis yra “nepilnai tinkamas”. Tokiu savo elgiasiu tėvai gali paskatinti vaiką būti nepasitikinčiu savimi, užsidariusiu savyje.
Galima išskirti tris vaikų mokymosi rūšis: bėgikai, ėjikai ir šokliai. Bėgikai išmoksta labai greitai, jiems nereikia įdėti labai daug pastangų, užtenka tik kartą pabandyti atlikti užduotį patiems. Ėjikai mokosi ramiai, galima aiškiai matyti jų daroma pažangą. Šokliai yra lyg vėlai pražystantys augalai. Mokymasis jiems užima daugiau laiko, tačiau jiems padėjus ir davus tiek laiko, kiek reikia, jie gali pasiekti puikių rezultatų.
  1. Gali klysti
Visi vaikai klysta. Klysti natūralu, normalu ir tikėtina. Į šį pasaulį vaikai ateina mokėdami mylėti savo tėvus, bet savęs mylėti ir sau atleisti jie nesugeba. Mylėti save jie išmoksta matydami, kaip su jais elgiasi ir kaip į jų klaidas reaguoja tėvai. Už klaidas negėdijami ir nebaudžiami vaikai išsiugdo svarbiausius dalykus – gebėjimą mylėti save ir susitaikyti su savo trūkumais.
  1. Gali rodyti neigiamas emocijas
Neigiamos emocijos – pyktis, liūdesys, baimė, gailestis, susierzinimas, nusivylimas, nerimas, nuoskauda, nesaugumas, gėda – yra natūrali ir svarbi asmenybės augimo dalis.
Tėvai turi padėti vaikams išmokti, kada, kur ir kokiu būdu išreikšti emocijas. Svarbiausias mokymosi valdyti neigiamas emocijas elementas yra jų pripažinimas. Išmokę jas reikšti, jausti ir išlieti, vaikai ima suvokti savo jausmus, save kaip individą (ugdo stiprią asmenybę), pamažu pradeda skleistis jų kūrybingumas, intuicija, meilė, kryptingumas, pasitikėjimas savimi, džiaugsmas, sąžinė ir sugebėjimas pasitaisyti suklydus.
  1. Gali daug norėti
Vaiko norai gali skirtis nuo Jūsų, tačiau skatinkite norėti. Norai ugdo sugebėjimą siekti tikslų, svajonių, moko mėgautis vidine ir išorine sėkme jų pasiekus. Leiskite vaikui norėti ir svajoti, o Jūs jam padėkite, susidėlioti planą, kaip būtų galima norą išpildyti. Jūs estate vaiko didžiausias patarėjas (-a), Jūs vaikui brėžiate ribas, kiek daug jis gali pasiekti savomis rankomis.
(Šaltinis- John Gray, “Vaikai kilę iš dangaus: pozityvūs vaikų auklėjimo metodai”, 2014.)

 

Su meile, Kjūtas

Palikite komentarą